Privatlivspolitik

Sådan udøver du dine rettigheder

Moaching sørger for, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du visse rettigheder til de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig. For at udøve dine rettigheder til dine personoplysninger, bedes du kontakte os via vores info@moaching.dk

Du har følgende rettigheder:
 • Ret til adgang til dine personoplysninger (Art. 15 i GDPR):
  Du har ret til at få vores bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger, samt adgang til personoplysningerne og tilknyttede oplysninger vedrørende denne behandling (f.eks. formålene med behandlingen eller kategorierne af de involverede personoplysninger)
 • Ret til berigtigelse (Art. 16 i GDPR):
  Du har ret til at få personoplysninger berigtiget i henhold til lovgivningen
 • Ret til sletning (Art. 17 i GDPR):
  Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger i henhold til lovgivningen. Denne ret kan blandt andet udøves: (I) Hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, (ii) hvis du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra (a), eller artikel 9, stk. 2, litra (a) i GDPR, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen, (iii) hvis du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der ikke foreligger nogen legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i GDPR, eller (iv) hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
  Du kan til enhver tid slette din bruger, hvorfor dine personoplysninger også slettes i vores system.
 • Ret til begrænsning af behandling (Art. 18 i GDPR):
  Du har ret til at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: Rigtigheden af dine personoplysninger bestrides, behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af dine personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, i perioden mens det kontrolleres, om Moaching’s legitime interesser går forud for dine legitime interesser
 • Ret til dataportabilitet (Art. 20 i GDPR):
  Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Dette gælder også direkte overførelse, hvis det er teknisk muligt
 • Ret til indsigelse (Art. 21 i GDPR):
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til lovgivningen. Denne ret er begrænset til behandling baseret på artikel 6, stk. 1, litra (e) eller (f) i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser samt behandling med henblik på direkte markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
Sådan kan vi videregive dine personoplysninger

GDPR og de nationale love i EU-medlemsstater, der implementerer forordningen, tillader kun deling af personoplysninger vedrørende brugere, der er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, med tredjeparter under visse omstændigheder. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, deler vi kun dine personoplysninger som beskrevet i vores fortrolighedspolitik under overskriften “Sådan kan vi videregive dine personoplysninger”, hvis vi har tilladelse til at gøre det i henhold til gældende europæiske og nationale databeskyttelseslove og forordninger

Opbevaring af data
 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en konto eller så længe det er nødvendigt, for at levere vores tjenester til dig. Vi beholder også dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter og håndhæve vores aftaler
 • Hvis vi ikke længere har brug for til at behandle dine personoplysninger til de formål, der er anført i denne fortrolighedspolitik, sletter vi dine personoplysninger fra vores systemer
 • Når det er tilladt, vil vi også slette dine personoplysninger efter anmodning fra dig
Sikkerhed

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Vær opmærksom på, at vi ikke helt kan undgå sikkerhedsrisici i forbindelse med opbevaring og videregivelse af personoplysninger

Sundhedsdata

Visse fitness- og wellnessdata, som vi indsamler – f.eks. antallet af timer, som en sportsudøver træner, og hans eller hendes kost o. lign. – kan betragtes som personlige sundhedsdata i henhold til GDPR og dens fortolkning af de europæiske tilsynsmyndigheder for databeskyttelse, hvis de registreres over en længere periode

Marketingkommunikation

Ved oprettelse accepterer du ligeledes, at Moaching via e-mail må fremsende meddelelser, som er relevant ift. dit abonnement. Dette omfatter opdateringer og modifikationer af tjenesten samt ændringer i dit abonnement. Meddelelser til dig vil anses som modtaget straks, når der er fremsendt fra vores system.

Ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Vi opfordrer dig til at kontakte os direkte, så vi kan hjælpe dig med at løse dine problemer. Ikke desto mindre har du ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse, særligt i den EU-medlemsstat, hvor du bor, arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Du har ret til at gøre dette, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig overtræder gældende databeskyttelseslovgivning

Ændringer til denne fortrolighedspolitik

Med henblik på at forbedre vores tjenester kan det fra tid til anden være nødvendigt at ændre denne fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre denne fortrolighedspolitik i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Besøg vores website med mellemrum for at få oplysninger om opdateringer til denne fortrolighedspolitik

Sådan kontakter du os eller vores Privacy Office

Ved spørgsmål om behandling af dine personoplysninger eller andre spørgsmål kan du kontakte os på:

Kontakt information:
Moaching ApS
CVR: DK37788694
E-mail: info@moaching.dk
Tlf.: +45 21 17 67 17