Produktinformation

Varens særlige egenskaber oplyses i Moaching applikation eller www.moaching.dk. Hvis yderligere oplysninger ønskes, kan denne opnås via kontakt til info@moaching.dk.

Priser

En fast pris kan ikke garanteres, hvorfor ændringer kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes forskellige abonnementspriser og kommende tilbud.

Dagspriserne findes på www.moaching.dk, og betaling kan ske via betalingskort.

Betalinger for medlemskab er forudbetalt.

Moaching forbeholder sig retten til, løbende at ændre abonnementspriserne.

En ændring af prisen vil ske med minimum 3 måneders varsel. Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.

Betaling

Dine kontooplysninger, som bliver indsamlet ved køb af Moaching´s ydelser, sendes sikkert gennem ReePay, og deres krypteringsform, som kun er forbeholdt dig og ReePay. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger.

Dit abonnement er kun gældende for den periode, som du har forudbetalt for.

Hvis dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.

Ved tilmelding vil der efterfølgende ske automatisk trækning samt du giver tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

Efter tilmelding, og ved hver trækning, vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail.

Så længe medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der foregå en trækning fra det tilmeldte kort, der betales forud. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon, e-mail eller via systemet, dog senest 8 dage før den næste trækning.

Fortrydelsesret

Ved indgåelse af nærværende aftale, giver du samtykke til øjeblikkelig levering af tjenesten. Du samtykker hermed også til, at der ikke er en annullerings- eller fortrydelsesret af produktet, når tjenesten er påbegyndt.

Opsigelse

Du samtykker til automatisk månedlig betaling og dermed et månedsbrug af tjenesten. Som det fremgår af afsnittet ”BETALING”, fornyes denne aftale hver måned.

Såfremt du ønsker at opsige aftalen, kan dette gøres via hjemmesiden, når du er logget ind, under abonnement fanen. Opsigelsen er løbende måned plus en måned. Opsigelsen kan godt ophæves via hjemmesiden også, hvis man fortryder.

Ansvarsfraskrivelse

Moaching bringer relevant information fra en tredjepart til dig gennem applikationen og www.moaching.dk. Disse informationer kontrolleres ikke af Moaching ApS, hvorfor Moaching ApS ikke står til ansvar for dette indhold.

Du er som bruger af Moaching alene ansvarlig for din egen sundhed. Moaching yder ingen rådgivning ift. træning, kost eller rådgivning. Moaching anbefaler dog altid, at specialister og klienter konsulterer egen læge, inden opstart af trænings- og kostprogram.

Moaching står ikke indenfor specialistens fitness-, trænings- eller kostprogrammer eller sundheden herom. Lider du af enhver medicinsk tilstand eller tror du, at du lider af en medicinsk tilstand, skal du ikke bruge Moaching´s services, før konsultation med egen læge.

Næringsindholdet oplyst gennem Moaching´s services stammer fra en tredjepart, hvorfor denne ikke er undersøgt og verificeret af Moaching. Moaching garanterer derfor heller ikke rigtigheden af disse informationer.

Levering

Når tilmelding er blevet bekræftet, kan den købte services tages i brug og varen kan derfor regnes som leveret.

Brug af Moaching´s services

Ved brug af Moaching´s services accepterer du, at:

 1. Dine informationer er præcise og korrekte
 2. Hvis du som specialist bruger Moaching upassende, kan Moaching deaktivere dit medlemskab og fjerne materialet, hvor ingen tilbagebetaling af dit abonnement vil forekomme
  1. Moaching påtager sig dog ikke pligten til, at overvåge indholdet af brugermaterialet
 3. Dit medlemskab er personligt og må ikke deles med andre
 4. Du er ansvarlig for, at dine brugerinformationer ikke er tilgængelige for andre samt forsvarligt opbevaret, og Moaching ikke er ansvarlig for nogen skade, som er sket i forbindelse med uautoriseret adgang til din personlige Moaching konto
  1. Har du mistanke om uautoriseret adgang til din konto, skal Moaching´s kundeservice kontaktes staks
 5. Moaching er ikke tiltænkt til brug af personer under 16 år
 6. Du må ikke bidrage med nogen propaganda, religiøse og / eller politiske synspunkter, eller bidrage med oplysninger, som på nogen måde indeholder eller indebærer tilskyndelse til racehad, børneporno eller pornografi gennem brug af vores tjenester
 7. Moaching har ret til, til enhver tid, at kontakte dig og kræve dokumentation for, at dine brugeroplysninger er korrekte. Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan Moaching lukke din konto uden tilbagebetaling af dit abonnement
 8. Moaching må indsamle statistik omkring alder og andre oplysninger der bliver oplyst på Moaching gennem app eller website. Disse data vil blive brugt i 100% anonym form, og kan altså ikke sammenkædes med din profil
 9. Hvis ovenstående betingelser misbruges vil det medføre lukning af din konto og medlemskab og der vil ikke forekomme tilbagebetaling af dit abonnement
Forbehold for ændringer

Moaching ApS forbeholder sig ret til, at ændre og opdatere de vilkår og betingelser, der er gældende for Moaching´s services. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Immaterielle rettigheder

Moaching giver en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrænset licens til adgangen til tjenesten. Tjenesten må kun bruges i overensstemmelse med aftalen. Moaching’s tjeneste må under ingen omstændigheder overføres til en tredjepart.

Privatlivspolitik

Sådan udøver du dine rettigheder

Moaching sørger for, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du visse rettigheder til de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig. For at udøve dine rettigheder til dine personoplysninger, bedes du kontakte os via vores info@moaching.dk

Du har følgende rettigheder:
 • Ret til adgang til dine personoplysninger (Art. 15 i GDPR):
  Du har ret til at få vores bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger, samt adgang til personoplysningerne og tilknyttede oplysninger vedrørende denne behandling (f.eks. formålene med behandlingen eller kategorierne af de involverede personoplysninger)
 • Ret til berigtigelse (Art. 16 i GDPR):
  Du har ret til at få personoplysninger berigtiget i henhold til lovgivningen
 • Ret til sletning (Art. 17 i GDPR):
  Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger i henhold til lovgivningen. Denne ret kan blandt andet udøves: (I) Hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, (ii) hvis du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra (a), eller artikel 9, stk. 2, litra (a) i GDPR, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen, (iii) hvis du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der ikke foreligger nogen legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i GDPR, eller (iv) hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt
 • Ret til begrænsning af behandling (Art. 18 i GDPR):
  Du har ret til at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: Rigtigheden af dine personoplysninger bestrides, behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af dine personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, i perioden mens det kontrolleres, om Moaching’s legitime interesser går forud for dine legitime interesser
 • Ret til dataportabilitet (Art. 20 i GDPR):
  Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Dette gælder også direkte overførelse, hvis det er teknisk muligt
 • Ret til indsigelse (Art. 21 i GDPR):
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til lovgivningen. Denne ret er begrænset til behandling baseret på artikel 6, stk. 1, litra (e) eller (f) i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser samt behandling med henblik på direkte markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
Sådan kan vi videregive dine personoplysninger

GDPR og de nationale love i EU-medlemsstater, der implementerer forordningen, tillader kun deling af personoplysninger vedrørende brugere, der er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, med tredjeparter under visse omstændigheder. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, deler vi kun dine personoplysninger som beskrevet i vores fortrolighedspolitik under overskriften “Sådan kan vi videregive dine personoplysninger”, hvis vi har tilladelse til at gøre det i henhold til gældende europæiske og nationale databeskyttelseslove og forordninger

Opbevaring af data
 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en konto eller så længe det er nødvendigt, for at levere vores tjenester til dig. Vi beholder også dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter og håndhæve vores aftaler
 • Hvis vi ikke længere har brug for til at behandle dine personoplysninger til de formål, der er anført i denne fortrolighedspolitik, sletter vi dine personoplysninger fra vores systemer
 • Når det er tilladt, vil vi også slette dine personoplysninger efter anmodning fra dig
Sikkerhed

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Vær opmærksom på, at vi ikke helt kan undgå sikkerhedsrisici i forbindelse med opbevaring og videregivelse af personoplysninger

Sundhedsdata

Visse fitness- og wellnessdata, som vi indsamler – f.eks. antallet af timer, som en sportsudøver træner, og hans eller hendes kost o. lign. – kan betragtes som personlige sundhedsdata i henhold til GDPR og dens fortolkning af de europæiske tilsynsmyndigheder for databeskyttelse, hvis de registreres over en længere periode

Marketingkommunikation

Ved oprettelse accepterer du ligeledes, at Moaching via e-mail må fremsende meddelelser, som er relevant ift. dit abonnement. Dette omfatter opdateringer og modifikationer af tjenesten samt ændringer i dit abonnement. Meddelelser til dig vil anses som modtaget straks, når der er fremsendt fra vores system.

Ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Vi opfordrer dig til at kontakte os direkte, så vi kan hjælpe dig med at løse dine problemer. Ikke desto mindre har du ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse, særligt i den EU-medlemsstat, hvor du bor, arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Du har ret til at gøre dette, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig overtræder gældende databeskyttelseslovgivning

Ændringer til denne fortrolighedspolitik

Med henblik på at forbedre vores tjenester kan det fra tid til anden være nødvendigt at ændre denne fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre denne fortrolighedspolitik i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Besøg vores website med mellemrum for at få oplysninger om opdateringer til denne fortrolighedspolitik

Sådan kontakter du os eller vores Privacy Office

Ved spørgsmål om behandling af dine personoplysninger eller andre spørgsmål kan du kontakte os på:

Kontakt information:
Moaching ApS
CVR: DK37788694
E-mail: info@moaching.dk
Tlf.: +45 21 17 67 17